Α21 - Sheet former

To form clay sheets. With adjustable bridge to sheet form clay in greater thickness up to 15cm. Dimensions are: 130 X 63 mm. Exceptional and easy to use tool to form clay sheets. This particular system is maintenance free.

Για διαμόρφωση του πηλού σε φύλλα. Με γέφυρα ρυθμιζόμενη για διαμόρφωση του πηλού σε παχύτερα φύλλα έως 15cm. Οι διαστάσεις είναι 130 Χ 63 ΜΜ. Άριστη και εύκολη χρήση διαμορφώσεως φύλλου πηλού. Το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Για διαμόρφωση του πηλού σε φύλλα. Με γέφυρα ρυθμιζόμενη για διαμόρφωση του πηλού σε παχύτερα φύλλα έως 15cm. Οι διαστάσεις είναι 130 Χ 63 ΜΜ. Άριστη και εύκολη χρήση διαμορφώσεως φύλλου πηλού. Το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Customers who bought this item also bought

Α9 - Wheel

Table top wheel for lines, stripes and other clay ? pottery operations. 2 sizes platter (small and large) with centering lines, diameter 150 mm and 240 mm.

Α2 - Bead maker

Bead Maker geared. Internal diameter 70 mm. Upon purchase we give you 2 aluminum rings to allow you to form any shape you wish, after you take thme to any machine shop.

RK-55 Electric wheel

Electric wheel soundless with foot pedal, made in Japan by Shimpo, 1-phase:100W, Headwheel: 300mmΦ metal, RPM: 0-250/min, Clay resistance : up to 10kg., Dimensions of wheel: 560 X 720 X 540 (height) mm, Wheight of wheel: 23Kg.