Α23 - Βanding wheel on adjustable stand

Platter diameter 300 mm, height from 750 mm to 1100 mm. It has the same properties and capacity as a table top wheel.

Πλατό 300 ΜΜ διάμετρος και ύψος από 750ΜΜ έως 1100ΜΜ, ο οποίος έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον επιτραπέζιο τροχό.

Πλατό 300 ΜΜ διάμετρος και ύψος από 750ΜΜ έως 1100ΜΜ, ο οποίος έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον επιτραπέζιο τροχό.

Customers who bought this item also bought

BLS 927

Glaze applied by brush for 950-1250oC with a difference in colors in high temperature. They are bright, vibrant, and easy to use for all levels of ceramics. Perfect for workshops, studios, ceramic cafe, and education. Available 236ml, order 473ml 10days delivery.

RK-55 Electric wheel

Electric wheel soundless with foot pedal, made in Japan by Shimpo, 1-phase:100W, Headwheel: 300mmΦ metal, RPM: 0-250/min, Clay resistance : up to 10kg., Dimensions of wheel: 560 X 720 X 540 (height) mm, Wheight of wheel: 23Kg.

Whisper-T wheel

Electric Wheel, soundless, made in Japan by Shimpo, 1-phase : 300W Volt: 230 50HZ Wheelhead: aluminum with cirles 300mm diameter Clay resistance : 10kg. Wheel Dimensions: 750 Χ 572 Χ 580(height) mm Weight: 43 kg.