Α3 - Μίξερ

Αναδευτήρας σμάλτου και χυτού μικρό, χωρητικότητας 40kg.

Αναδευτήρας σμάλτου και χυτού μικρό, χωρητικότητας 40kg. Η υποδύναμη του μίξερ ½ του ίππου με 1400 στροφές. Το καθαρό ύψος 50mm πόντους άξονας με ειδική πλαστική προπέλα ασφαλείας.

Αναδευτήρας σμάλτου και χυτού μικρό, χωρητικότητας 40kg. Η υποδύναμη του μίξερ ½ του ίππου με 1400 στροφές. Το καθαρό ύψος 50mm πόντους άξονας με ειδική πλαστική προπέλα ασφαλείας.