Α8 - Giffin Grip

From USA. The Giffin Grip is an invaluable trimming chuck for leather-hard or bisque thrown pottery. Designed for pottery trimming, it functions equally well for waxing the foot and banding with oxides for glazing.Attaches easily to the wheel with the accessories included.
Manufacturer: Giffin Grip

Προέλευσης ΗΠΑ. Δίσκος Κεντραρίσματος που τοποθετείται επάνω στον τροχό για ξεχώνδρισμα, ρετούς στο ωμό αντικείμενο. Η τοποθέτηση είναι εύκολη, όπως και η ανάληψη. Κάθε αντικείμενο μπορεί να προσαρμοστεί στον δίσκο με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που διαθέτει.

Προέλευσης ΗΠΑ. Δίσκος Κεντραρίσματος που τοποθετείται επάνω στον τροχό για ξεχώνδρισμα, ρετούς στο ωμό αντικείμενο. Η τοποθέτηση είναι εύκολη, όπως και η ανάληψη. Κάθε αντικείμενο μπορεί να προσαρμοστεί στον δίσκο με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που διαθέτει.

Customers who bought this item also bought

122 - 17CM PLATE

17CM

222 - BOWL C

15,5 X 6,5CM

220 - BOWL A

10,5 X 4,5CM