ΜΠΑΝΤΑΝΑΔΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

9061

Μπαντανάς Κόκκινος 900-1100οC Συσκευασία 200ml και 800ml

HCO 601

Μπαντανάς Baby Pink εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 602

Μπαντανάς Bright Apricot εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 603

Μπαντανάς Wisteria εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 604

Μπαντανάς Marmalade εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 605

Μπαντανάς Terracotta εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 606

Μπαντανάς Μπλέ-Lime εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 607

Μπαντανάς Eggplant εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 608

Μπαντανάς Terra di Siena εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 610

Μπαντανάς Filigrana ανάγλυφη υφή, εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 611

Μπαντανάς Lacquer Red εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 612

Μπαντανάς Mandarin Orange εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 615

Μπαντανάς Μπλέ-Toasted Coffee εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 617

Μπαντανάς Sahara Sand εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 622

Μπαντανάς Blue Eyes εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml