ΜΠΑΝΤΑΝΑΔΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

HCO 623

Μπαντανάς Κόκκινος-Dragon Red εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 624

Μπαντανάς Sunburst εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml"

HCO 625

Μπαντανάς Apple Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 630

Μπαντανάς Indigo εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 643

Μπαντανάς Ivory εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 644

Μπαντανάς Delicate Flesh εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 648

Μπαντανάς Pink Lips εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 649

Μπαντανάς Cyclamen εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 650

Μπαντανάς Violet εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 658

Μπαντανάς Nile Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 660

Μπαντανάς Pea Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 664

Μπαντανάς Canary yellow εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 669

Μπαντανάς Μπλέ-Black εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 671

Μπαντανάς Λευκός-White εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 672

Μπαντανάς Μπλέ-Royal Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml