ΜΠΑΝΤΑΝΑΔΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

HCO 673

Μπαντανάς Cappuccino εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 674

Μπαντανάς Λιλά-Lilac εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 675

Μπαντανάς Μπλέ-Grass Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 676

Μπαντανάς Charcoal εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 677

Μπαντανάς Θαλασσί-Mediterranean Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 678

Μπαντανάς Tangerine Red εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 679

Μπαντανάς Dark Red εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 680

Μπαντανάς Grape εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 681

Μπαντανάς Flesh εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 682

Μπαντανάς Bright Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 683

Μπαντανάς Bright Orange εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 684

Μπαντανάς Sky Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 685

Μπαντανάς Teal εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 686

Μπαντανάς Peach εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 687

Μπαντανάς Dove εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml