ΜΠΑΝΤΑΝΑΔΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

HCO 688

Μπαντανάς Παπάγια-Papaya εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 689

Μπαντανάς Κίτρινος-Bright yellow εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 690

Μπαντανάς Ocean Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 691

Μπαντανάς Fire engine red εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 692

Μπαντανάς Μπλέ-Bright Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία των 59 ml ή 473 ml

HCO 693

Μπαντανάς Royal Purple εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 694

Μπαντανάς Electric Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 695

Μπαντανάς Coral Reef εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 696

Μπαντανάς Watermelon εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 697

Μπαντανάς Honeydew Green εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 698

Μπαντανάς Blue εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO 699

Μπαντανάς Berry Purple εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml

HCO600

Μπαντανάς Peach Blush εφαρμογή σε ωμό πηλό και σε μπισκουΐ 980-1040οC Συσκευασία 473ml