ΠΗΛΟΙ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

1105

Πορσελάνη χυτή σε υγρή μορφή, έτοιμη προς χρήση, διάφανη λευκή υψηλής θερμοκρασίας. Ψήνεται Μπισκουΐ 960οC και γυαλί από 1200 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.

1149-2

Πορσελάνη χυτή, διάφανη λευκή υψηλής θερμοκρασίας. Ψήνεται από 1200 έως 1300οC. Συσκευασία 25kg.

116

Πηλός γκρι με διαφοροποίηση χρώματος ανάλογα με την θερμοκρασία ψησίματος από γκρι ανοιχτό σε σκούρο με 25% σαμότ (0-0,2mm κοκομετρία). Ψήνεται μπισκουϊ από 980-1000oC και γυαλί έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.

208

Λευκός μπεζ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, χωρίς σαμότ. Ψήνεται από 1000 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.

245

Λευκός μπεζ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, χωρίς σαμότ. Ψήνεται από 1000 έως 1100οC. Αυτογυαλοποιείται από τους 1100οC. Συσκευασία 10kg.

254

Λευκός μπεζ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 25% σαμότ (0-0,2mm κοκομετρία). Ψήνεται από 1000 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.

29sf - VINTAGE

Λευκός γκρι πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 25% σαμότ (0-0,2mm κοκομετρία). Ψήνεται από 1000 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg. 1η φωτο 1250oC 2η φώτο 1150οC 3η φώτο 1050οC

354

Κόκκινος πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 25% σαμότ (0,2mm κοκομετρία). Ψήνεται από 980 έως 1180οC. Συσκευασία 10kg.

366

Πηλός με δύο αποχρώσεις, στην χαμηλότερη θερμοκρασία βγαίνει καφέ και στην υψηλότερη μαύρο, με 25% σαμότ (0-0,5mm κοκομετρία). Ψήνεται από 980 έως 1120οC. Συσκευασία 10kg.

373

Γκρι πηλός με σαμότ 30% 0-0,5mm, 1000-1240oC. Συσκευασία 10kg.

376

Μαύρος πηλός με 30% σαμότ 0,2-0,8mm κοκομετρία. Θερμόκρασία ψησίματος 1200 - 1240οC. Συσκευασία 10kg.

395

Κίτρινος πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 25% σαμότ (0-0,5mm κοκομετρία). Ψήνεται από 1100oC έως 1200οC. Συσκευασία 10kg.

441

Λευκός κρεμ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 45% σαμότ (0,2-0,8mm κοκομετρία). Είναι κατάλληλος για Ρακού και επίπεδες επιφάνειες. Ψήνεται από 1000 έως 1250οC. Συσκευασία 10kg.

468

Λευκός μπεζ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 40% σαμότ (0-0,5mm κοκομετρία). Ψήνεται από 1000 έως 1260οC. Συσκευασία 10kg.

474

Λευκός μπεζ πηλός, με τρεις διαφορετικές αποχρώσεις βασιζόμενες στην θερμοκρασία, με 40% σαμότ (0-1,00mm κοκομετρία). Είναι κατάλληλος για Ρακού. Ψήνεται από 1000οC έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.