ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

Καολίνη Αγγλίας

Καολίνη Αγγλίας (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Κασσίτερος

Κασσίτερος (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Κοβάλτιο

Οξείδιο Κοβαλτίου (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,050

Κολεμανίτης

Κολεμανίτης (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

ΚΡΥΟΛΙΤΗΣ

Κρυολίτης. Ελάχιστη Ποσότητα: 100gr.

Μαγγάνιο

Διοξείδιο Μαγγανίου (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Μολοχίτης

Μολοχίτης (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Μπεντονίτης MMD29

Μπεντονίτης MMD29 (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Μπολ Κλέϊ

Μπολ Κλέϊ (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Μπον Ας

Bone Ash (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Νεφελίνα

Νεφελίνα (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Νιτρικός Άργυρος

Νιτρικός Άργυρος (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,010

Πεταλίτης

Πεταλίτης (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Πυρίτιο - Βεντιλάτο - Quartz

Πυρίτιο - Βεντιλάτο - Quartz (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100

Ρουτίλιο Πούδρα

Ρουτίλιο Πούδρα (τιμή/κιλό) Ελάχιστη ποσότητα: 0,100