ΤΗ-150-1065

Colors with silver powder-Grenadine red (price per kilo)

Χρώματα με ασημόσκονη-κόκκινο γρεναδίνης (τιμή ανά κιλό)

Χρώματα με ασημόσκονη-κόκκινο γρεναδίνης (τιμή ανά κιλό)

Customers who bought this item also bought

441

White cream clay, in three different shades based on temperature, with 45% grog (0,2-0,8mm grain size distribution). Suitable for Raku burning and level surfaces. Firing range 1000 to 1250oC. Package 10kg.

254

White beige clay, in three different shades based on temperature, 25% grog (0-0,2mm grain size distribution). Firing range 1000oC to 1280oC. Package 10kg.

354

Red clay, in three different shades based on temperature, with 25% grog (0,2mm grain size). Firing range 980oC to 1180oC. Package 10kg.