ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

Αβεντουρίνα καφέ λεπτή

Αβεντουρίνα καφέ λεπτή (τιμή ανά κιλό)

Αβεντουρίνα μπλε χονδρή

Αβεντουρίνα μπλε χονδρή (τιμή ανά κιλό)

ΤΗ-150-0000

Χρώματα με ασημόσκονη-διαφανές (τιμή ανά κιλό)

ΤΗ-150-0055

Χρώματα με ασημόσκονη-μπλέ (τιμή ανά κιλό)

ΤΗ-150-0092

Χρώματα με ασημόσκονη-ακουαμαρίνε ανοιχτό (τιμή ανά κιλό)

ΤΗ-150-0098

Χρώματα με ασημόσκονη-ακουαμαρίνε σκούρο (τιμή ανά κιλό)

ΤΗ-150-1065

Χρώματα με ασημόσκονη-κόκκινο γρεναδίνης (τιμή ανά κιλό)