ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΛΟΙΔΕΣ

Προβολή ως
Ταξινόμηση
Εμφάνιση / σελ

822015 Comfeti

κόκινο οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

822025 Comfeti

πορτοκαλί οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

822035 Comfeti

κίτρινο οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

822135 Comfeti

κίτρινο έντονο οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

823045 Comfeti

μπλέ ηλεκτρίκ οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

823100 Comfeti

λευκό οπαλίνα αμολυβδο (τιμή ανά κιλό)

823120 Comfeti

λευκό οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

823130 Comfeti

λευκό έντονο οπαλίνα (τιμή ανά κιλό)

824005 Comfeti

ρόζ (τιμή ανά κιλό)

824015 Comfeti

λιλά (τιμή ανά κιλό)

824045 Comfeti

αβεντουρίνα (τιμή ανά κιλό)