1105

Πορσελάνη χυτή σε υγρή μορφή, έτοιμη προς χρήση, διάφανη λευκή υψηλής θερμοκρασίας. Ψήνεται Μπισκουΐ 960οC και γυαλί από 1200 έως 1280οC. Συσκευασία 10kg.