229 - ΡΟΔΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΙΚΡΟ

7CM διάμετρος

7CM διάμετρος

7CM διάμετρος