337 - ΠΙΑΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΓΚΙ

17,5 Χ 20 cm ύψος

17,5 Χ 20 cm ύψος

17,5 Χ 20 cm ύψος