338 - ΠΙΑΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟ

16 Χ 19 cm ύψος

16 Χ 19 cm ύψος