345 - ΚΟΥΠΑ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

12 Χ 10 cm ύψος

12 Χ 10 cm ύψος