490 - ΚΑΜΠΑΝΑ-Α

8 Χ 6,5 cm Η λαβή πωλείται ξεχωριστά.