492 - ΚΑΜΠΑΝΑ-Γ

13 Χ 10 cm Η λαβή πωλείται ξεχωριστά.