9052

Μπαντανάς Καφέ 900-1100οC Συσκευασία 800ml
Manufacturer: Botz

Μπαντανάς Καφέ 900-1100οC Συσκευασία 800ml

Μπαντανάς Καφέ 900-1100οC Συσκευασία 800ml

Customers who bought this item also bought

354

Red clay, in three different shades based on temperature, with 25% grog (0,2mm grain size). Firing range 980oC to 1180oC. Package 10kg.

CS276

Knife with wood handle

435

Blades