9053

Μπαντανάς Κανελί 900-1100οC Συσκευασία 800ml
Manufacturer: Botz

Μπαντανάς Κανελί 900-1100οC Συσκευασία 800ml

Μπαντανάς Κανελί 900-1100οC Συσκευασία 800ml

Customers who bought this item also bought

354

Red clay, in three different shades based on temperature, with 25% grog (0,2mm grain size). Firing range 980oC to 1180oC. Package 10kg.

9044

Engobbe Turquoise 900-1100οC in 200 ml or 800 ml pack

CS276

Knife with wood handle