9870

Σμάλτο Botz Αμόλυβδο 1220οC-1280oC
Συσκευασία 200ml διαθέσιμο & 800ml κατόπιν παραγγελίας, 20μέρες παράδοση.
Brand: Botz

Σμάλτο Botz Αμόλυβδο 1220οC-1280oC Συσκευασία 200ml διαθέσιμο & 800ml κατόπιν παραγγελίας, 20μέρες παράδοση.

Σμάλτο Botz Αμόλυβδο 1220οC-1280oC Συσκευασία 200ml διαθέσιμο & 800ml κατόπιν παραγγελίας, 20μέρες παράδοση.