Φακαρόλα 6mm για γύψινα καλούπια

Φακαρόλα για γύψινα καλούπια, 100μέτρα συσκευασία.

Φακαρόλα για γύψινα καλούπια, 100μέτρα συσκευασία.

Φακαρόλα για γύψινα καλούπια, 100μέτρα συσκευασία.